CSS: “onmouseover” efekt

Veliko spletnih mest uporablja efekt zamenjave slike ob prehodu kazalca miške. Največkrat za ta ukaz uporabljamo JavaScript. Zelo enostavno je namreč napisati “scripto”, ki zamenja sliko ob prehodu kazalca miške. Ta metoda pa lahko povzroči tudi kakšno težavo zato se veliko spletnih ustvarjalcev zateka k CSS metodi. CSS metoda naredi enak efekt samo z uporabo CSS ukazov.

Beri naprej CSS: “onmouseover” efekt