ARIA

ARIA

ARIA (Assistive Rich Internet Applications) je specifikacija World Wide Web Consortium-a (W3C) in je namenjena izboljšanju spletne dostopnosti. ARIA omogoča aplikacijam oz. bralnikom zaslona dodatne informacije preko HTML atributov.

Preberi
Spletna dostopnost

Spletna dostopnost

Ogromno število ljudi zaradi različnih oblik invalidnosti splet uporabljajo na poseben način. Večina obstoječih spletnih mest in aplikacij pa so številnim invalidom težko ali sploh nedostopne. Spletna dostopnost (“Accessibility”) pa poskuša reševati ravno ta problem.

Preberi
Oblikovanje spletnih strani za barvno slepe

Oblikovanje spletnih strani za barvno slepe

V povprečju je vsak 10. obiskovalec vaše strani barvno slep. Barva slepota sicer ne pomeni, da oseba ne vidi barv (razen v 100% obliki), ampak povzroča težave le pri nekaterih odtenkih oz. slednje težje razlikujejo. Zaradi tega je lahko ob uporabi napačnih odtenkov navigiranje po strani tem uporabnikom oteženo.

Preberi