Podcast

Podcast je zvočni zapis z določeno temo, lahko bi tudi rekli radijski pogovor na zahtevo. To pomeni, da se poslušalci sami odločijo, kdaj in kje bodo poslušali zapis, ter s kako napravo oz. medijem.

Kaj je podcast?

 • digitalni zvočni zapis, ki ga lahko uporabnik prenese ali “streama”.
 • pokriva različne teme (šport, tehnologija, aktualne teme, …).
 • pripravljen s strani posameznikov, podjetij ali organizacij.
 • običajno v serijah (kot nadaljevanke) z določenim številom delov.
 • običajno na voljo na različnih storitvah in napravah.

Oblike podcastov

Poznamo več oblik podcastov, najbolj pogoste so:

 • intervju oblika: En stalni moderator in različni gostje. Teme se lahko spreminjajo, vendar rdeča nit ostaja.
 • pogovorni: Več moderatorjev, lahko tudi z gosti, kjer se pogovarjajo o določeni temi.
 • izobraževalni: podobni intervju obliki ali pogovornim, vendar so bolj fokusirani na izobraževanje glede določene teme.
 • solo: ena oseba, ki vodi samostojen pogovor o določeni temi.

Struktura podcasta

Podcasti imajo lahko običajno različne oblike, najbolj pogosta pa je:

 • intro zvočni zapis.
 • uvod, ki pove o čem bo govoril podcast.
 • ponovitev intro zvoka.
 • glavni del podcasta.
 • outro zvočni zapis.

Potem rabimo še naslov podcasta, kratek opis vsebine, lahko dodamo dodatne linke na vire ali datoteke in zanimivo grafiko, ki pritegne.

Objavljanje podcasta

Pri objavi podcasta imamo več različnih oblik, lahko se poslužujemo imenikov, kot so Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, … ali pa posameznih storitev, kot so Anchor (kupil Spotify),Buzzsprout, PodBean, …

Prednosti podcast ponudnikov so:

 • hramba in obdelava podastov oz zvočnih zapisov
 • avtomatska distribucija podcastov na različne kanale
 • izdelan RSS zapis za podcaste
 • analitika

Prednosti podcast imenikov:

 • lažji dostop za uporabnike.
 • različne niše, lažje izpostavljanje in nabiranje poslušalcev.
 • možnost zbiranja ratingov, komentarjev, …
 • enostavno iskanje vsebin in prehajanje med njimi.

Prednost imajo podcast storitve, ker poskrbijo za avtomatsko distribucijo v imenike podcastov in nam tako omogočajo zajeti praktično vse prednosti obeh kanalov. Veliko podcasterjev se odloča tudi za video zapis podasta, ki ima lahko statično sliko ali pa je pravi posnetek podcasta. Slednje nato objavljajo na platformah, kot so Youtube in Vimeo. Tako pokrijejo še dodatne kanale in pritegnejo druge skupine, ki jih z samimi podcast platformami težko dosegli.

Privatni podcast

Obstajajo tudi privatni podcasti, ki so običajno plačljivi ali zaupne narave. Postopek je sledeč, uporabnik plača za določene vsebine, nato dobi unikaten ali pa skrit RSS zapis, ki ga ročno doda v svojo aplikacijo za podcaste. Vsakič ko je nov podcast (če je taka oblika) se uporabniku prikaže na izbrani platformi nov podcast.

Dobro si je zapomniti

 • Imamo različne oblike: intervju, pogovorni, solo, …
 • Imamo različne teme: intervju, pogovorni, novice, fikcija, izobraževanje, …
 • Največ podcastov je dolgih med 20 – 40 minut.
 • Najbolj pogost interval izdaje je 8 – 14 dni.
 • Rabimo dobre grafike za predstavitev.
 • Dobra struktura naslovov zaradi omejenega prostora.

Dodatni viri:

Komentiraj


*