CSS: box-sizing

CSS: box-sizing

CSS značka »box-sizing« nadzoruje, kako se polja privzetega CSS modela obnašajo na strani glede na postavitev. Povedano drugače, vpliva na širino in višino elementov in kako se slednji prikazujejo na sami strani.

Preberi