Understanding People – Chris Shiflett

Understanding People – Chris Shiflett

Z raziskovanjem in spoznavanjem našega načina razmišljanja, vrednotenja in sprejemanja odločitev bomo lahko bolje razumeli empatijo naših uporabnikov. Predavanje z naslovom “Understanding People” Chris Shiflett-a se dotika ravno te znanosti, vedenja uporabnikov, zaznavanja in pomena razumevanja ljudi.

Preberi