CSS: text-decoration danes

CSS funkcija “text-decoration” je namenjena dodatnemu oblikovanju teksta. V praksi ga običajno srečamo pri linkih, natančneje pri različnih podčrtavah pod njimi.

CSS funkcija “text-decoration” je že zelo stara funkcija in nam tako omogoča dodajanje podrčtav, nadčrtav, različne oblike črt, odmikov, barv, … Najbolj znana je podčrtava povezav, ki jo dosežemo z text-decoration: underline;. Vendar imamo z novejšimi nadgradnjami CSSja (Module Level 4) na voljo še veliko več zadev. Za nekatere velikokrat sploh ne vemo, da obstajajo, takšne so: barva, odmik in debelina.

text-decoration:

  • črta je lahko: underline, overline, line-through
  • oblika je lahko: solid, double, dotted, dashed in wavy
  • barva je lahko različna od teksta (text-decoration-color) – novejša
  • odmik od besedila (text-underline-offset) – novejša
  • debelina črt (text-decoration-thickness) – novejša

Primer v praksi:

See the Pen
A link
by Ziga (@pomagalnik)
on CodePen.

Zanimivo je, kako lahko določene funkcije z nadgradnjami dobijo precej boljšo uporabo, predvsem oblikovalski vidik se popolnoma spremeni v primerjavi z osnovno verzijo.

Dodatno branje:

Komentiraj


*