CSS: text-decoration

Besedilo s CSS značko “text-decoration” ni nujno le ravna vrstica. Obstaja tudi črtasto, pikčasto, dvojno ali valovito.

CSS značka “text-decoration” definira, kako se obnaša podčrtava pod besedilom. Tako lahko namesto podčrtave uporabimo tudi drugačno obliko. Na voljo imamo tip črte, barvo in obliko.

Vrednosti CSS značke “text-decoration”:

  • text-decoration-line – underline, overline, line-through
  • text-decoration-color – barva
  • text-decoration-style – solid, wavy, dotted, dashed, double

Primer kode:

.valovito {
  text-decoration: underline red wavy;
}

Komentiraj


*