CSS značka: white-space

CSS značka »white-space« določa kako se besedilo oz. prostor v elementu obnaša.

Primer kode odstavka (<p> </p>), kjer se besedilo nikoli ne bo prelomilo.

P { white-space:nowrap; }

CSS znački »white-space« lahko uporablja naslednje vrednosti:

  • normal – Besedilo se bo avtomatsko prelomilo. To je tudi standardna nastavitev,
  • nowrap – Besedilo bo vedno ostalo v eni vrsti in se nikoli ne bo prelomilo. Besedilo se nadaljuje dokler ne uporabimo značke,
  • pre – Besedilo se bo prelomilo le ob prelomu vrstice. Prikazani bodo vsi presledki, tudi če jih imamo več. Obnaša se podobno, kot CSS značka,
  • pre-line – Besedilo se bo prelomilo po potrebi in ob prelomu vrstice. Uporabi le en presledek, tudi če jih je več,
  • pre-wrap – Besedilo se bo prelomilo po potrebi in ob prelomu vrstice. Prikazani bodo vsi presledki, tudi če jih imamo več,
  • inherit – Atributi značke »white-space« bodo podedovani od starša.

Komentiraj


*