Različne pozicije oglasov

Če na svojem blogu ali strani uporabljamo oglase enakih velikosti je priporočljivo uporabiti “random” oz. naključno pozicioniranje. Tako nobenega oglasa ne preferiramo in sama stran pa deluje bolj dinamično.

Za naključno pozicioniranje bomo uporabili PHP funkciji “range” in “shuffle”. Prva funkcija nam določi območje, druga pa dano območje premeša.

Primer naključnih slik

<?php
$oglasi = range(1, 4);
shuffle($oglasi);
foreach ($oglasi as $oglas) {
echo "<img src='ime_slike_$oglas.jpg' alt='oglas' /><br>";
}
?>


Primer naključnih slik s povezavami


<?php
$a1 = "<a href='www.pomagalnik.com' target='_blank'><img src='ime_slike_1.jpg' alt='oglas1' border='0' /></a><br>";
$a2 = "<a href='www.pomagalnik.com' target='_blank'><img src='ime_slike_2.jpg' alt='oglas2' border='0' /></a><br>";
$a3 = "<a href='www.pomagalnik.com' target='_blank'><img src='ime_slike_3.jpg' alt='oglas3' border='0' /></a><br>";
$a4 = "<a href='www.pomagalnik.com' target='_blank'><img src='ime_slike_4.jpg' alt='oglas4' border='0' /></a><br>";

$oglasi = range(1, 4);
shuffle($oglasi);
foreach ($oglasi as $oglas) {
echo ${a.$oglas};
}
?>

Uporabne povezave:
http://php.net/manual/en/function.shuffle.php
http://php.net/manual/en/function.range.php
http://php.net/manual/en/function.rand.php

Komentiraj


*