Spletna dostopnost

Spletna-dostopnost

Ogromno število ljudi zaradi različnih oblik invalidnosti splet uporabljajo na poseben način. Večina obstoječih spletnih mest in aplikacij pa so številnim invalidom težko ali sploh nedostopne. Spletna dostopnost (“Accessibility”) pa poskuša reševati ravno ta problem.

Spletna dostopnost ali ang. “Accessibility” pomeni, da lahko splet uporabljajo tudi invalidi. V praksi to pomeni, da lahko invalidi, razumejo in zaznavajo splet, uspešno navigirajo, ga interaktivno uporabljajo in soustvarjajo.

Spletna dostopnost obsega vse oblike invalidnosti, ki zmanjšujejo spletno dostopnost. V to skupino spadajo okvare vida, sluha, govora ter telesnem kognitivne in nevrološke okvare.

Spletna dostopnost je v osnovi koristna za vse, tako invalide, kot tudi za neinvalide. Temeljno načelo spletne dostopnosti je prilagodljivost spletnih mest in aplikacij različnim potrebam uporabnikom. Ta prilagodljivost pa je koristna za vse, saj se lahko tudi sami srečamo z situacijo, kjer smo za nekaj časa delno omejeni, npr.: poškodba oči, sluha, zlom roke, … ali tehnično, počasna povezava, slab monitor, …

Zakaj je spletna dostopnost pomembna

Splet je postal del našega vsakdanja, uporabljamo ga praktično pri vseh opravilih. Spletna dostopnost je tako ključnega pomena, saj omogoča vsem osebam enak dostop, enake možnosti in enakopravno sodelovanje pri ustvarjanju.

Številnim invalidom pa predstavlja splet tudi edino okno v svet oz. dostop do določenih informacij, ki jih drugače nikoli nebi izvedeli.

Uporabni viri za spletno dostopnost

Komentiraj


*