E-mail / Newsletters

E-mailing, E-glasila ali po angleško »newsletter« je običajno oblikovano elektronsko sporočilo s točno določenim ciljem. Vsebina e-glasil je največkrat marketinške narave in je temu primerno oblikovana tako vsebinsko, kot tudi grafično. Namen e-glasil je pospeševanje prodaje ali  informiranje uporabnikov.

Zaradi porasta mobilnih tehnologij se uporabljajo dve vrsti e-glasil, in sicer oblikovani in neoblikovani. Slednji predstavljajo le »golo« besedilo. Uporaba obeh metod istočasno oziroma glede na uporabnikov način gledanja, pa je možno le preko sistemov, ki so namenjeni pošiljanju e-glasil. Pametni telefoni z naprednejšimi bralniki elektronske pošte pa že omogočajo uporabo odzivnih elektronskih sporočil (RWD), tako podvajanje informacij ni več potrebno, ampak imamo eno sporočilo, ki se prilagaja mediju uporabnika.

Za pošiljanje e-glasil potrebujemo še bazo uporabnikov. V veliki večini potrebujemo privoljenje uporabnikov v pošiljanje oglasnega materiala. Zakonodajo glede pošiljanja elektronskih sporočil običajno določa zakon v državi ali regiji (EU, ZDA, …). V Sloveniji to področje urejajo štirje zakoni:

 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2)
 • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Podrobnejše informacije o zakonih si lahko preberete na https://www.cert.si/si/varnostne-groznje/spam/zakonodaja-in-spam/?zsid=250245c69e13499.

E-glasila običajno pošiljamo iz ne osebnih naslovov, kot so info@ime-domene.com, newsletter@ime-domene.com, ime-produkta@ime-domene.com, … Za pošiljanje e-glasil uporabnikom pa potrebujemo še programsko opremo, ki nam to omogoča.

Delovanje e-mailingov / e-glasil / newsletterjev

Za uspešno delovanje potrebujemo dobro, kratko in jedrnato vsebino. Običajno slednjo spremljajo grafični elementi, ki morajo biti posebej pripravljeni za e-glasila. E-glasila morajo biti, čim manjši v velikosti zaradi tega, da ne obremenjujejo strežnikov in uporabnikov oziroma njihovih računov.

E-glasilo je potrebno pripraviti v ustreznih programih, če je potrebno pripraviti tudi ustrezne grafične elemente, ki so optimizirani za WEB. E-glasila delujejo v svoji osnovi, kot male spletne strani, ki potujejo z elektronsko pošto. Vsebina in oblika potuje skupaj s sporočilom, grafični elementi pa se naložijo po potrebi preko referenčnih povezav. Zaradi tega običajno dobimo sporočilo »Kliknite tukaj, če želite prenesti slike …« (»EN«). kot je prikazano na spodnji sliki.

email-Gmail-primer-1

email-Outlook-primer-2

Izdelovanje e-glasil v Wordu ali Outlooku, kjer se slika vstavi v sporočilo ni priporočljivo, ker so takšna sporočila običajno podrejo oz. se izvorno oblikovanje zruši. Slike ali drugi grafični elementi se pošljejo, kot priponke in v vsebini niso vidni. Slike so običajno prevelike in tako obremenjujejo strežnike in uporabnikov račun. S takšnim načinom pošiljanja elektronskih sporočil  si lahko naredimo več škode, kot koristi.

Priprava e-glasil zahteva ustrezne programe, ki nam omogočajo izgradnjo ustreznih e-glasil. Oblika in vsebina se izdela s pomočjo HTML jezika. Grafične elemente pa izdelamo v ustreznih programih, ki so namenjeni izdelovanju grafičnih elementov za WEB (majhna velikost). Način izdelave e-glasil pa je zelo podoben izdelovanju spletnih strani v starih časih, namreč za izdelavo postavitve uporabljamo tabele. Vsi grafični elementi se naložijo na strežnik in se v e-glasilo vstavijo preko povezav oziroma referenc. Samo e-glasilo pa se pošlje preko ustreznih programov, ki omogočajo pošiljanje marketinških sporočil.

Izdelovanje e-glasil trenutno še nima standardnega postopka, ki bi pokril vse e-mailing odjemalce. Zaradi tega lahko uporabnik dobi popačen oz. malo drugačen e-mail na svojem pregledovalniku pošte, kot drugi uporabniki. Določeni elementi se obnašajo drugače v Outlooku, Gmailu, webmailu in ostalih odjemalcih. Zaradi tega je priporočljivo pri e-glasilih, ki so namenjeni večji množici ljudi uporabiti na vrhu e-glasila povezavo na spletno različico e-glasila.

Analitika in e-mailingi / e-glasila / nesletterji

Večji e-mailing/e-glasila/newsletter sistemi nam omogočajo poleg pošiljanja sporočil tudi zbiranje podatkov o naših uporabnikih. Hranimo lahko podatke o poslanih, prejetih, odprtih, zavrnjenih sporočilih, … Poleg teh podatkov pa lahko sledimo tudi klikom na posamezne povezave v elektronskih sporočilih. Na podlagi zbranih podatkov boste kmalu ugotovili tudi, kateri dnevi, ure so bolj primerne za pošiljanje e-glasil.

Preden se lotimo merjenja elektronskih sporočil je potrebno preveri zakonodajo, če slednja to dopušča!

Sistemi za pošiljanje e-mailingov / e-glasil / newsletterjev

Na izbiro imamo široko paleto izdelkov, storitev ali celo butičnih rešitev. Katero pot izberemo je seveda odvisno od potreb in sredstev, ki jih imamo  na voljo. V vseh primerih je potrebno upoštevati to, da se tehnologija in pravila prikazovanja elektronske pošte hitro spreminjajo, zato je potrebno izbran sistem konstanto nadgrajevati.

Zaradi vsega naštetega je najbolje uporabljati izdelke ali storitve, ki se profesionalno ukvarjajo z elektronskimi  sporočili. Namreč konstanto nadgrajevanje, upoštevanje pravil in spremljanje sprememb zahteva določena sredstva, ki pa se na dolgi rok podjetjem, ki ne nudijo e-mail marketinga drugim ne izplačajo. Konstanto nadgrajevanje,  spremljanje sprememb, testiranja novih poštnih odjemalcev, odkrivanje in saniranje napak, … lahko uspešno opravljajo podjetja, ki imajo na razpolago veliko sredstev, delovne sile in statističnih podatkov. Primer takšnih podjetij v svetovnem merilu sta Campaigner in Mail Chimp.

Orodja za pošiljanje e-mail kampanj

Splošna navodila in usmeritve

Orodja za izdelavo in pomoč

Orodja za testiranja in analitiko

Pomembno si je zapomniti

 • Vsebina mora biti primerna mediju in uporabniku
 • Izdelavo e-mailingov/e-glasil/newsletterjev prepustite usposobljenim strokovnjakom
 • Kratka razumljiva vsebina
 • Za pošiljanje, spremljanje in urejanje baz naročnikov uporabljajte ustrezno programsko opremo
 • Pri grajenju baze uporabnikov upoštevajte lokalno zakonodajo!
 • Prekomerno pošiljanje sporočil lahko sproži negativen odziv. (1x mesečno, 1x tedensko, ob določenih akcijah, …)
 • Analizirajte analitične podatke in optimizirajte svoje e-mailinge/e-glasila/newsletterje
Arhiv objav "e-mail"