Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na blog Pomagalnik, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.pomagalnik.com.

Zavezujem se omogočati spletno stran https://www.pomagalnik.com v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom.

Stopnja skladnosti

Blog je usklajen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1. Skladnost dostopnosti bloga Pomagalnik s smernicami WCAG ustreza stopnji AA, v nekaterih delih AAA.

Zaradi nesorazmernega bremena niso dostopna naslednja gradiva:

  • Na nekaterih mestih bloga je barvni kontrast neustrezen (premajhen). Razlog za to je CGP celostne podobe bloga.
  • Dokumenti v obliki PDF zapisa.
  • Različne kompleksne tabele s podatki.
  • Videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.
  • Vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Povratne in kontaktne informacije

Če mi želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo dostopnosti bloga Pomagalnik za uporabnike z različnimi invalidnostmi in oviranostmi, nas lahko o tem obvestite po elektronskem naslovu blog @ pomagalnik.com.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)

Inšpektorat za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov:gp.irsid@gov.si

Priprava Izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 8.5.2023 na podlagi samoocene dostopnosti.

PODCAST

Podcast
Zig zag

Apple PodcastSpotify PodcastGoogle Podcast