Programski jezik HTML

HTML – Hyper Text Markup Language.

Za programski jezik HTML(http://www.w3schools.com/html/default.asp) ni potrebno matematično znanje, ki je potrebno za druge programske jezike. HTML je programski jezik, ki z zaporedjem ukazov pove, kako naj se stran prikaže na zaslonu. Ukaze imenujemo značke oziroma po angleško »tags« (slika). Začetek značke vedno pišemo med znake < in >, konec pa med </ in >, datoteke imajo končnico .html ali .htm. HTML programski jezik se uporablja za izdelovanje spletnih strani na svetovnem spletu. Je podmnožica mednarodnega standarda imenovanega SGML – Standard Generalized Markup Language. Uporabnik za pregledovanje spletne strani potrebuje posebno programsko opremo, ki jo imenujemo brskalniki. Jezik HTML nam omogoča izdelavo datotek z besedilom, tabelami, slikami, povezovanje strani preko povezav, izdelavo obrazcev, …

Poglej

Uporaba “onblur” in “onfocus” efekta v formi

Efekta “onblur” in “onfocus” nam omogočata izbris vsebine iz vnosnega polja in ponovno pojavitev ob kliku izven. Primer uporabe je isklanik na pomagalniku.

KODA:

<input type="text" value="Išči" onblur="if(this.value=='') this.value='Išči';" onfocus="if(this.value=='Išči') this.value=' ';" />