Skriptni jezik JavaScript

JavaScript je skriptni jezik za spletne strani. Skripte vključujemo v HTML strani in tako izboljšamo izgled same spletne strani. Skripto vključimo v HTML dokument z značkami <script language=”JavaScript”> in zaključimo z </script>.

Več informacij
http://sl.wikipedia.org/wiki/JavaScript

Programski jezik ASP.NET

ASP.NET je Microsftova tehnologija, ki omogoča izdelovanje dinamičnih spletnih strani in je neke vrste nadgradnja ASP-ja. Programski jezik uporablja značke kot sta ASP in HTML. Začetek značke se napiše med znaka < in >, konec pa med </ in >. Končnica datoteke se označi podobno kot pri ASP-ju, s to razliko, da ima na koncu dodan znak x, torej gre za končnico .aspx. Ta tehnologija vsebuje skupek knjižnic, katere lahko uporabljamo pri izdelovanju spletnih aplikacij.

Več informacij
http://www.asp.net/

Programski jezik ASP

Programski jezik ASP – Active Server Pages je strežniški skriptni jezik (Vbscript), ki dinamično kreira HTML strani na samem strežniku. Dinamične spletne strani se od navadnih strani razlikujejo po tem, da vsebujejo tudi elemente, ki se spreminjajo med samim pregledovanjem strani. ASP programska koda se kreira na strežniku in se naknadno prevede v HTML jezik. ASP prav tako, kot HTML uporablja značke, slednje pišemo med znake <% in %>, končnica datoteke pa se označi z .asp.

http://www.w3schools.com/asp/default.asp

Programski jezik HTML

HTML – Hyper Text Markup Language.

Za programski jezik HTML(http://www.w3schools.com/html/default.asp) ni potrebno matematično znanje, ki je potrebno za druge programske jezike. HTML je programski jezik, ki z zaporedjem ukazov pove, kako naj se stran prikaže na zaslonu. Ukaze imenujemo značke oziroma po angleško »tags« (slika). Začetek značke vedno pišemo med znake < in >, konec pa med </ in >, datoteke imajo končnico .html ali .htm. HTML programski jezik se uporablja za izdelovanje spletnih strani na svetovnem spletu. Je podmnožica mednarodnega standarda imenovanega SGML – Standard Generalized Markup Language. Uporabnik za pregledovanje spletne strani potrebuje posebno programsko opremo, ki jo imenujemo brskalniki. Jezik HTML nam omogoča izdelavo datotek z besedilom, tabelami, slikami, povezovanje strani preko povezav, izdelavo obrazcev, …

Preberi