<?php the_title(); ?>

Uporaba “onblur” in “onfocus” efekta v formi

Efekta “onblur” in “onfocus” nam omogočata izbris vsebine iz vnosnega polja in ponovno pojavitev ob kliku izven. Primer uporabe je isklanik na pomagalniku. KODA: <input type=”text” value=”Išči” onblur=”if(this.value==”) this.value=’Išči’;” onfocus=”if(this.value==’Išči’) this.value=’ ‘;” />

Preberi