Podatkovne baze Microsoft Access

Podatkovne baze Microsoft Access

Microsoft Access je sistem za upravljanje relacijskih baz podatkov. Sestavljen je iz Microsoftovega »Jet engina« za podatkovne baze in grafičnega uporabniškega vmesnika. Ponavadi je del paketa Microsoft Office. Uporabnikom se kaže kot množica tabel, sestavljena iz vrstic in stolpcev.

Preberi
Skriptni jezik PHP

Skriptni jezik PHP

PHP je zelo razširjen skriptni jezik namenjen za razvoj spletnih strani. Skripte vključujemo v HTML strani. PHP uporablja znački <?php in zaključimo z ?>.

Preberi
Skriptni jezik JavaScript

Skriptni jezik JavaScript

JavaScript je skriptni jezik za spletne strani. Skripte vključujemo v HTML strani in tako izboljšamo izgled same spletne strani. Skripto vključimo v HTML dokument z značkami <script language=”JavaScript”> in zaključimo z </script>. Več informacij http://sl.wikipedia.org/wiki/JavaScript

Preberi
Programski jezik ASP.NET

Programski jezik ASP.NET

ASP.NET je Microsftova tehnologija, ki omogoča izdelovanje dinamičnih spletnih strani in je neke vrste nadgradnja ASP-ja. Programski jezik uporablja značke kot sta ASP in HTML. Začetek značke se napiše med znaka < in >, konec pa med </ in >. Končnica datoteke se označi podobno kot pri ASP-ju, s to razliko, da ima na koncu dodan znak x, torej gre

Preberi