CSS: Ciljanje določenih slik

CSS: Ciljanje določenih slik

CSS nam z uporabo atributa omogoča bolj natančno ciljanje datotek. Pobližje si oglejmo primer ciljanja slik, ki nam omogoča da določen stil iz CSS apliciramo samo na določen format slik ali še bolj natančno na samo določeno sliko.

Preberi
CSS: Ciljanje določenih nizov v HTML-ju

CSS: Ciljanje določenih nizov v HTML-ju

CSS v svoji specifikaciji trem atributom omogoča ciljanje določenih nizov v HTML-ju. Te atribute imenujemo »substring matching attribute selectors«, omogočajo pa nam ciljanje določenih nizov na začetku, na koncu ali na vsebovanost v imenu.

Preberi