CSS: resize

Resize oz. spreminjanje velikosti elementa v CSSju uporabljamo na različnih lokacijah, elementih. S pomočjo CSS značke resize pa lahko določenim elementom tudi določamo kako se slednji spreminjajo.

Beri naprej CSS: resize

CSS: Oblikovanje dropdown okna

Pri izdelavi različnih spletnih obrazcev se velikokrat srečamo z izbirnimi meniji (select menu). Zanje je še posebej značilno, da jih je izredno težko oblikovati. Vendar lahko z določenimi CSS značkami in hitremu napredku v razvoju brskalnikov dosežemo dobre rezultate.

Beri naprej CSS: Oblikovanje dropdown okna

CSS: scroll-behavior

Scrollanje po strani oz. skoki na strani se običajno izvajajo s pomočjo t.i. sider. Skoki po strani s pomočjo sider pa so brutalni oz. hitri, brez animacije. Animacijo smo običajno dosegli s pomočjo JavaScripta oz. knjižnic. S pomočjo CSSja pa lahko ta efekt dosežemo precej lažje.

Beri naprej CSS: scroll-behavior