What is Digital strategy?

“What is Digital strategy?” je zanimiva prezentacija, ki nam razloži digitalno strategijo. Prezentacija nam prikaže tudi prehod iz tradicionalne strategije na digitalno strategijo.

Poglej