BigDump: Postopni uvoz velikih MySQL baz

BigDump: Postopni uvoz velikih MySQL baz

BigDump je uporabno orodje, ki nam omogoča postopni uvoz velikih MySQL baz v sisteme, kot je phpAdmin, kjer imajo strežniki omejitve pri velikosti datotek. Skripta BigDump deluje na način, da uvozne podatke razdeli na manjše dele in jih postopoma uvaža v sistem.

Preberi