Accessibility in Practice with Megan Boshuyzen – UNSPAM Greenville 2022

Upoštevanje dostopnost tudi v e-mailih je pomembno zaradi naših uporabnikov. Če vzamemo povprečje je na svetu približno 15% ljudi z različnimi ovirami, kar pomeni da je velika verjetnost, da so tudi med našimi uporabniki.

Megan Boshuyzen v predavanju “Accessibility in Practice” razloži na kaj moramo paziti pri pripravi dostopnih e-mail vsebin.  Vsebine so primerne za splošno spletno razgledanost in za vse, ki se ukvarjate z razvojem e-mailom.

Predavanje je bilo organizirano v okviru konference UNSPAM v Greenvillu leta 2022. Megan Boshuyzen je nagrajena e-mail razvijalka, gostiteljica mesečnika “Notes from the Dev”, pisateljica, govorka, … trenutno deluje v podjetju Sinch Email. Sledite ji lahko na Linkedinu ali Twitterju.

Komentiraj


*