ASCII znaki

ASCII kratica stoji za American Standard Code for Information Interchang. ASCII standard uporabljajo računalniki za sporazumevanje oziroma komunikacijo. Komunikacija poteka tako, da se vsi simboli pretvorijo v številsko obliko.

Potreba po enotnem standardu se je pojavila v 60. letih prejšnjega stoletja in pripeljala do uvedbe ASCII standarda. Tabela znakov ASCII vsebuje 128 številk, ki so dodeljene posebnim znakom. Računalniki pa ga uporabljajo za shranjevanje in izmenjavo podatkov.

ASCII besedilo ne vsebuje nobenega oblikovanja, primer ASCII besedila je zapis v Beležki (Notepad).

Dodatne informacije: http://sl.wikipedia.org/wiki/ASCII.

Komentiraj


*