Piktogram

Piktogram je enostaven simbol ali skupina simbolov, ki predstavljajo znake, navodila, opozorila ali kaj drugega. So zelo pogost element pri oblikovanju različnih uporabniških vmesnikov. V digitalnih medijih pa jih največkrat srečamo pri aplikacijah in spletnih straneh.

Opis iz Wikipedije: Piktogram (redko tudi piktograf) je osnovni gradnik slikovne pisave – poenostavljena slika, ki predstavlja neki predmet ali pojem. Beseda piktogram je sestavljena iz latinske besede pictus = narisan in grške besede γράμμα [gramma] = zapis.

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Piktogram

Komentiraj


*