Pravilo 1% – pravilo 90-9-1 (1% rule – 90-9-1 principle)

Pravilo 1%(1% rule) ali pravilo 90-9-1(90-9-1 principle) predstavlja teorijo, kjer več ljudi vsebine na internetu bere, kot pa jih ustvarja.

Pravilo 1% ali pravilo 90-9-1 pravita, da vsebino ustvarja okoli 1% vpletenih, 9% slednjo editira ali spreminja, preostalih 90% pa vsebino samo prebira.

Zanimivo pravilo je tudi pravilo 80/20(Pareto principle), kjer 20% skupine proizvede 80% aktivnosti.

Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule_(Internet_culture)

Komentiraj


*