Format: Kratka zgodovina shranjevanja podatkov

Kratka zgodovina shranjevanja podatkov na prenosnih medijih. V kratkem filmu spoznamo različne tipe medijev za prenos podatkov. Podane so mire, njihove dimenzije in primerjava velikosti oziroma kaj lahko spravimo na takšen medij.

Format: A Brief History of Data Storage from Alan Warburton on Vimeo.

Komentiraj


*