Generator spletnih ikon – Real Favicon Generator

realfavicongenerator-intro

Priprava vseh ustreznih ikon za vse aplikacije v trenutnem svetu tehnologije je precej zamudno delo, zato nam vsaka bližnjica, ki prihrani čas pride prav. Ravno to pa je namen spletnih generatorjev za ikone, kot je Real Favicon Generator.

Pri oblikovanju in izdelavi spletnih strani/aplikacij se v eni točki srečamo tudi s spletno ikono. Spletno ikono smo običajno pripravili v Photoshopu ali njemu sorodnim programom in kasneje v programih, ki so omogočali združevanje različnih velikosti. Trenutno pa se nahajamo v fazi hitrega razvoja in tako potrebujemo N število ikon, ki so namenjene posameznim aplikacijam, kot so Google, Facebook, iPhone, iPad, Android, Windows 8, …

Priprava vseh teh formatov pa zahteva precej časa, zato nam pridejo prav generatorji ikon, ki za ta proces poskrbijo sami, potrebujemo samo začetno ikono v ustrezni velikosti. Eden boljših, ki ga uporabljam tudi sam je Real Favicon Generator – realfavicongenerator.net.

Real Favicon Generator nam generira vse potrebne ikone in prikaže navodila za implementacijo. Implementacija ikon za različne aplikacije je tako precej enostavna in nam prihrani veliko časa.

realfavicongenerator

Komentiraj


*