Facebook 2015 Year in Review

Tudi Facebook je ob koncu leta 2015 izdal svoj letni pregled pomembnih dogodkov. Poleg videa imamo na voljo tudi nekaj informacij o pomembnejših dogodkih. Zanimivo pa je vleči tudi vzporednice med iskanji oz. vsebinami na Googlu in Facebooku. Žal povsod prevladujejo negativne vsebine, upajmo, da bo leto 2016 drugačno.

Spletno mesto letnega pregleda in podrobnejše informacije http://yearinreview.fb.com.

Komentiraj


*