The Joy of Stats – Hans Rosling’s 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes

Hans Rosling nam v videu »The Joy of Stats« na inovativen način prikaže zgodovinske podatke 200. držav v 4. minutah. Podatki prikazujejo življenjsko dobo in prihodke na osebo skozi 200 letno zgodovino.

Komentiraj


*