Email Standards Project

Email project standard predstavlja povezavo med razvijalci email klientov in uporabniki. Njihov glavni cilj je izboljšanje  podpore pri izdelavi in razvoju emailov oziroma newsletterjev.

email-standard

Projekt je bil zasnovan zaradi frustracije, ki jo povzroča izdelava emailingov na različnih pregledovalnikih pošte. Strmijo k postavitvi standarda, ki bodo podprli vsi razvijalci email pregledovalnikov. Prikaz emailov bi bil tako poenoten skozi vse pregledovalnike –Outlook, Gmail, …

Zelo slabo podporo emailingom imata ravno najbolj razširjena klienta Gmail in Outlook 2007.

Več informacij: http://www.email-standards.org/

Komentiraj


*