Programski jezik ASP

Programski jezik ASP – Active Server Pages je strežniški skriptni jezik (Vbscript), ki dinamično kreira HTML strani na samem strežniku. Dinamične spletne strani se od navadnih strani razlikujejo po tem, da vsebujejo tudi elemente, ki se spreminjajo med samim pregledovanjem strani. ASP programska koda se kreira na strežniku in se naknadno prevede v HTML jezik. ASP prav tako, kot HTML uporablja značke, slednje pišemo med znake <% in %>, končnica datoteke pa se označi z .asp.

http://www.w3schools.com/asp/default.asp

Programski jezik HTML

HTML – Hyper Text Markup Language.

Za programski jezik HTML(http://www.w3schools.com/html/default.asp) ni potrebno matematično znanje, ki je potrebno za druge programske jezike. HTML je programski jezik, ki z zaporedjem ukazov pove, kako naj se stran prikaže na zaslonu. Ukaze imenujemo značke oziroma po angleško »tags« (slika). Začetek značke vedno pišemo med znake < in >, konec pa med </ in >, datoteke imajo končnico .html ali .htm. HTML programski jezik se uporablja za izdelovanje spletnih strani na svetovnem spletu. Je podmnožica mednarodnega standarda imenovanega SGML – Standard Generalized Markup Language. Uporabnik za pregledovanje spletne strani potrebuje posebno programsko opremo, ki jo imenujemo brskalniki. Jezik HTML nam omogoča izdelavo datotek z besedilom, tabelami, slikami, povezovanje strani preko povezav, izdelavo obrazcev, …

Poglej

Uporaba “onblur” in “onfocus” efekta v formi

Efekta “onblur” in “onfocus” nam omogočata izbris vsebine iz vnosnega polja in ponovno pojavitev ob kliku izven. Primer uporabe je isklanik na pomagalniku.

KODA:

<input type="text" value="Išči" onblur="if(this.value=='') this.value='Išči';" onfocus="if(this.value=='Išči') this.value=' ';" />