Editor.js – JSON urejavlnik vsebine

Editor.js je JS knjižnica za urejanje vsebin, ki deluje na tehnologiji JSON (JavaScript Object Notation). Knjižnico je možno razširiti in jo uporabiti s preprostim API-jem.

Za razliko od klasičnih urejevalnikov vsebin Editor.js omogoča urejanje samo določenega elementa, npr. naslova, odstavka, slike, seznama, … Z določilnimi vtičniki pa lahko to funkcionalnost tudi razširimo. Uporaba takšnega zapisa pa omogoča različne uporabe za splet, aplikacije, Facebook implementacije, Google AMP, …

Glavne prednosti knjižnice Editor.js so blokovno urejanje vsebin, podatki se vrnejo v JSON obliki, razvita je bila z namenom razširitev in uporabo preprostim API-jem. Več informacij je na voljo na strani: codex.so/editor, navodila za uporabo editorjs.io/getting-started.

Komentiraj


*