CRO – Conversion Rate Optimisation

CRO ali daljše “Conversion Rate Optimisation” je proces povečevanja konverzij iz obstoječega prometa obiska. Za lažjo predstavo si oglejmo primer, kjer imamo 100 obiskovalcev in 1% konverzij, kar pomeni, da 1 uporabnik izpolni zastavljen cilj. CRO je tako proces, ki poskuša število konverzij povečati na kar največ uporabnikov.

Poglej