CSS: table-layout: fixed ali auto?

Priprava tabel pri spletnih straneh običajno nima večjega fokusa. Običajno se pripravijo osnovni stili po CGPju, v novejših verzijah običajno dobimo še odzivne RWD oblike. Obstaja pa še “table-layout”, ki ima lahko velik vpliv na izgled in delovanje naših strani.

Poglej

HTML: <datalist>

HTML element <datalist> nam omogoča, da ima poleg klasičnega input polja uporabnik še pred nastavljeno izbiro. Ta izbira se avtomatsko spreminja ob vnosu iskanega niza, lahko pa se uporabnik odloči za klik na pred nastavljene izbire.

Poglej

HTML znački <details> in <summary>

Vsebina na strani so velikokrat predolge, zato običajno določene dele skrivamo oz. slednje prikažemo na zahtevo uporabnika. Ta interaktivnost “show/hide” pa običajno dosežemo s pomočjo JavaSript-a. Vendar pa imamo na voljo že integrirano HTML rešitev, ki ne obremenjuje dodatno virov prenosa.

Poglej

HTML značka <wbr>

HTML značka <wbr> (Word Break Opportunity) nam omogoča kontroliranje deljenje besed oz. zapisov. To pomeni, da uporabnik sam pove, kje se lahko daljše besedne zveze prelomijo.

Poglej