Mobile & Attitudes – a Mobile Web User Typology

Mobile & Attitudes – a Mobile Web User Typology

Najverjetneje prvo letošnje poročilo o mobilni uporabi interneta – “Mobile Web User Report” v katero je bilo vpletenih 1.717 ljudi iz Nemčije in Velike Britanije. Izdelali so ga pri MRM Worldwide, dostopen pa je preko brezplačne registracije.

Preberi