Mobile & Attitudes – a Mobile Web User Typology

Najverjetneje prvo letošnje poročilo o mobilni uporabi interneta – “Mobile Web User Report” v katero je bilo vpletenih 1.717 ljudi iz Nemčije in Velike Britanije. Izdelali so ga pri MRM Worldwide, dostopen pa je preko brezplačne registracije.

Porast mobilnega prenosa podatkov se je iz leta 2008 do leta 2009 vzdignila za 160%. V Evropi je 741 milijonov mobilnih uporabnikov od katerih ima 25% 3G dostop do interneta in, ki na internetu preko mobilnika preživijo 2 uri na teden. Samo 33% pa jih ima t.i. “smart phone”. 65% uporabnikov mobilnih telefonov pa še nikoli ni uporabilo lokacijskih storitev … več pa v poročilu.

Vir: www.digitalbuzzblog.com

Komentiraj


*