<?php the_title(); ?>

NoSQL – Not Only SQL

NoSQL (Not Only SQL) je izraz za podatkovne baze, ki se razlikujejo od klasičnih relacijskih podatkovnih baz (RDBMS). NoSQL podatkovne baze za razliko od klasičnih podatkovnih baz ne potrebujejo tabelarične sheme, ponavadi ne uporabljajo »join« operacij in so ponavadi horizontalne.

Preberi