NoSQL – Not Only SQL

NoSQL (Not Only SQL) je izraz za podatkovne baze, ki se razlikujejo od klasičnih relacijskih podatkovnih baz (RDBMS). NoSQL podatkovne baze za razliko od klasičnih podatkovnih baz ne potrebujejo tabelarične sheme, ponavadi ne uporabljajo »join« operacij in so ponavadi horizontalne. Z drugačnim izrazom takšne podatkovne baze imenujejo tudi strukturirano shranjevanje(structured storage).

Primer NoSQL podatkovnih baz je MongoDB. Na njihovi strani pa najdete poleg vseh potrebnih informacij in datotek tudi vmesnik za testiranje delovanja takšnih podatkovnih baz – www.mongodb.org.

Dodatne informacije o NoSQL: http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL

Komentiraj


*