Razrez spletne strani s pomočjo polj – DIV

Spletno stran lahko zgradimo tudi s pomočjo tako imenovanih DIV polj.  Osnutek spletne strani razdelimo na posamezna polja, ta polja so ponavadi glava, navigacija, vsebiski del in noga. Dodamo lahko tudi druga poljubna polja. Atribute teh polj ponavadi urejamo s pomočjo CSSja oziroma s pomočjo stilov, ki so lahko tudi znotraj HTML datoteke ali samega DIV polja. Kateri tip uporabimo je odvisno od števila strani in načina programiranja. V našem primeru bomo uporabili tip, kjer se stili določajo znotraj DIV polja. DIV polju lahko določamo širino, višino, barvo, pozicijo,… če pa želimo imeti dva polja v isti višini, se pravi enega levo enega desno pa moramo najprej uporabiti polje – DIV za okvir, kjer določimo širino, nato pa dva dodatna polja enega za levo stran enega za desno. Potrebno je še uporabiti parameter “FLOAT” – float:left, tako se polji postavita vsporedno.  Za centriranje celotne spletne strani na sredino moramo dodati stil na sam “body” – <body style=”text-align:center;”>.

Beri naprej Razrez spletne strani s pomočjo polj – DIV

Razrez spletne strani s pomočjo tabel

Izgradnjo spletne strani se lahko lotimo na več načinov. Eden izmed načinov je s pomočjo tabel. Osnutek spletne strani, ki je ponavadi v sliki razdelimo na posamezna polja s pomočjo tabel. Najprej postavimo ogrodje, to je ponavadi tabela, ki določa meje same spletne strani in polja za glavo, navigacijo, vsebinski del in nogo. Kasneje dodajamo znotraj teh polj dodatne tabele s katerimi urejamo “fine” nastavitve. Vse tabele morajo imeti atribut border nič, saj tako skrijemo meje tabele. Ponavadi uporabljamo atribute širina, dolžina, cellspacing, cellpadding in poravnave, po želji pa lahko tudi kakšne druge.

Beri naprej Razrez spletne strani s pomočjo tabel

Programski jezik HTML

HTML – Hyper Text Markup Language.

Za programski jezik HTML(http://www.w3schools.com/html/default.asp) ni potrebno matematično znanje, ki je potrebno za druge programske jezike. HTML je programski jezik, ki z zaporedjem ukazov pove, kako naj se stran prikaže na zaslonu. Ukaze imenujemo značke oziroma po angleško »tags« (slika). Začetek značke vedno pišemo med znake < in >, konec pa med </ in >, datoteke imajo končnico .html ali .htm. HTML programski jezik se uporablja za izdelovanje spletnih strani na svetovnem spletu. Je podmnožica mednarodnega standarda imenovanega SGML – Standard Generalized Markup Language. Uporabnik za pregledovanje spletne strani potrebuje posebno programsko opremo, ki jo imenujemo brskalniki. Jezik HTML nam omogoča izdelavo datotek z besedilom, tabelami, slikami, povezovanje strani preko povezav, izdelavo obrazcev, …

Beri naprej Programski jezik HTML