Razrez spletne strani s pomočjo tabel

Izgradnjo spletne strani se lahko lotimo na več načinov. Eden izmed načinov je s pomočjo tabel. Osnutek spletne strani, ki je ponavadi v sliki razdelimo na posamezna polja s pomočjo tabel. Najprej postavimo ogrodje, to je ponavadi tabela, ki določa meje same spletne strani in polja za glavo, navigacijo, vsebinski del in nogo. Kasneje dodajamo znotraj teh polj dodatne tabele s katerimi urejamo “fine” nastavitve. Vse tabele morajo imeti atribut border nič, saj tako skrijemo meje tabele. Ponavadi uporabljamo atribute širina, dolžina, cellspacing, cellpadding in poravnave, po želji pa lahko tudi kakšne druge.

PRIMER KODE:
<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr bgcolor="#FF6600">
  <td colspan="3" align="center" height="100">Glava</td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#CCCCCC" rowspan="3" align="center" width="200" height="250">Navigacija</td>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center">Vsebinski del</td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFAA00">
  <td colspan="3" align="center" height="20">Noga</td>
</tr>
</table>

 
IZPIS KODE:

Glava
Navigacija    
Vsebinski del  
   
Noga

Širina tabele je bila prirejena za predogled.

Komentiraj


*