Izpis prijavljenega uporabnika, IP naslova in datuma

ASP nam omogoča izpis uporabnika, ki je prijavljen v sistem, njegov IP naslov in trenuten datum. Izpise lahko uporabljamo v informativne namene, lahko pa podatke vpisujemo v podatkovne baze ali datoteke za kasnejše analize.

Primer izpisa uporabnika
<html>
<head>
<title>Primer izpisa uporabnika</title>
</head>
<%
Uporabnik = trim(Request.ServerVariables ("LOGON_USER"))
'Pridobimo uporabniško ime uporabnika
%>
<body>
<%
Response.Write Uporabnik
%>
</body>

Primer izpisa IP naslova uporabnika
<html>
<head>
<title>Primer izpisa IP naslova uporabnika</title>
</head>
<%
IP = trim(Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR"))
'Pridobimo IP naslov uporabnika
%>
<body>
<%
Response.Write IP
%>
</body>

Primer izpisa datuma
<html>
<head>
<title>Primer izpisa datuma</title>
</head>
<%
Datum = now()
'Pridobimo datum
%>
<body>
<%
Response.Write Datum
%>
</body>

Komentiraj


*