Definicija seznama <dl>,<dt> in <dd>

Seznam je seznam bi lahko rekli, sam zapis seznama pa ni tako pomemben. Vendar to ne drži, pri pisanju semantičnega HTML-ja je potrebno uporabljati ustrezne značke, ki dajo sami vsebini ustrezen kontekst. Spletne strani ne smemo vedno gledati samo vizualno, ampak tudi semantično.

Definicija seznama je preprosto povedano seznam, ki je sestavljen iz treh elementov HTML-ja in nekaj besedila. Elementi, ki sestavljajo seznam so <dl>, <dt> in <dd>:

  • <dl> – “Definition list” je okvir za elemente DT in DD.
  • <dt> – “Definition Term” je element, ki predstavlja izraz v seznamu. V seznamu imamo lahko več izrazov, ki jih opisuje en DD.
  • <dd> – “Definition description” – je element, ki opisuje DT.

Primer uporabe seznama:

<dl>
<dt>Pomagalnik</dt>
<dd>Blog o digitalnih medijih.</dd>
</dl>

Takšne oblike seznamov običajno uporabljamo za “slovarske” zapise na strani ali dejanske slovarje. Lahko pa jih uporabimo tudi za kakšne druge oblike podatkov. Ena takšnih oblik so tudi meta opisi, kot je članek je bil objavljen, čas branja, …, ki ustrezajo definiciji seznama.

Dodatno branje: HTML 4.0 Specification, 10.3 “Definition Lists” section

PODCAST

Podcast
Zig zag

Apple PodcastSpotify PodcastGoogle Podcast

Komentiraj


*