Osveževanje strani in gumb nazaj

Pri izdelavi in razvoju spletnih strani se velikokrat srečamo z osveževanjem strani in gumbom korak nazaj.

Slednja ukaza sicer čedalje bolj zamenjujemo z hitrimi ukazi “F5” za osveževanje in “Alt + smerna tipka levo/desno” za nazaj/naprej ali z ukazi samega brskalnika. Včasih pa že zaradi same spletne izkušnje ali potreb razvoja gumba uporabimo.

Osvežitev – F5
Nazaj – Alt + smerna tipka levo/desno

Za ta ukaz uporabimo Javascript kodo “history.go(-1)”, ki je implementirana v značko link. Številka v oklepaju nam pove, kakšen je korak nazaj.

<a href="javascript: history.go()">Osvežitev</a>
<a href="javascript: history.go(-1)">Nazaj</a>

Komentiraj


*