Tehnični SEO

“Technical SEO” oz. tehnični SEO je izraz namenjen tehnični optimizaciji naših spletnih mest. Kaj zajema tehnični SEO bi najlažje opisali tako, da je to vse razen vsebine in povezav, skratka tehnični del, ki je namenjen programerjem, strežniškim administratorjem, …

Tehnični SEO bi lahko razdelili v tri področja:

  • delovanje spletne strani
  • kako spletni pajki oz. iskalniki razumejo našo stran
  • interakcija uporabnikov z našo stranjo

Delovanje spletne strani je osredotočeno na njeno hitrost nalaganja in sam način programiranja strani ter dostopnost njene vsebine (HTML, CSS, JS). Seveda je zadaj še domena in spletni strežnik. Kako iskalniki razumejo našo stran se dotika tem skeniranja vsebin, tu je potrebna ustrezna uporaba semantičnega HTMLja, schema markup, canonical links, sitemap, … Interakcija uporabnikov z našo stranjo se dotika področja dobre uporabniškem izkušnje, zato Google nagrajuje spletne strani, ki imajo dobro uporabniške izkušnjo. Slednja se dotika dobre mobilne izkušnje, odzivnega oblikovanja RWD, AMP, page speed, optimizacije slik, srcset, …

Kaj je tehnični SEO?

Tehnični SEO se fokusira na tehnični del spletnih strani, da izboljša rangiranje slednje na spletnih iskalnikih. Omogočiti hitro nalaganje strani in lažje skeniranje vsebine spletnim pajkom (crawl) je glavna osnova tehničnega SEO. Tehnični SEO je tako del t. i. “on-site SEO”, kar pomeni da se dotika optimizacije strani za boljše pozicije na iskalnikih. Njegovo nasprotje je “off-site SEO”, ki se dotika optimizacije strani izven našega okolja.

Zakaj je tehnična optimizacija pomembna?

Naloga spletnih iskalnikov kot je Goole je, da uporabnikom ponudijo najboljše zadetke. Zato spletni pajki iskalnika Goole in podobnih strani skenirajo in ovrednotijo skozi veliko število faktorjev, Nekateri faktorji se dotikajo uporabniške izkušnje, kot je npr. kako hitro se stran naloži, drugi se dotikajo same vsebine na strani oz. kako slednja poda informacije pajkom, da slednji razumejo o čem spletna stran govori. Če smo slednje storili dobro in če je naša vsebinska optimizacija ustrezna imajo posledično boljše rezultate med prikazi v iskalniku.

Seveda lahko storimo tudi kaj narobe in zadeve so bodo bistveno poslabšale. Tehnične napake nas lahko drago stanejo, saj lahko npr. po pomoti blokiramo spletne pajke (robots.txt). Tehnični SEO tako ni namenjen le zadovoljevanju potreb spletnih pajkov oz. iskalnikov, ampak strmeti k spletni strani, ki bo:

  • hitra,
  • jasna,
  • enostavna za uporabo.

Kot vidimo je tehnični SEO veliko bolj zahteven od vsebinskega SEO in potrebuje za uspešno implementacijo sodelovanje različnih profilov. V praksi pa lahko vidimo kako pomemben je tehnični faktor pri rangiranju na iskalnikih, saj velikokrat na prvih mestih vidimo strani, ki ko jih obiščemo po obliki in vsebini ne delujejo ravno optimalne strani za uporabnike. Razlog zato tiči ravno v dobri tehnični optimizaciji, osnova pa je vedno vsebinska optimizacija, vsebina je še in vedno bo kralj.

Komentiraj


*