Priprava dostopnih spletnih strani in aplikacij

Dostopnih strani se lahko lotimo na različne načine, lahko si pomagamo z orodji/vtičniki ali pa se dostopnosti lotimo že v času izdelave spletne strani.

Največkrat se pri dostopnosti v prvi fazi srečamo s kontrastom in barvnimi odtenki. Odtenki morajo biti dovolj močni, da se besedilo ustrezno loči od podlage in da vsi uporabniki oz. velika večina nima težav pri prebiranju. Naslednja točka so velikosti besedila, ki morajo biti temu ustrezna, izogibamo se tudi napisom v velikih črkah. Velika večina uporabnikov, tudi tisti brez oviranosti že uporabljajo povečave besedila preko operacijskih sistemov ali preko funkcionalnosti brskalnikov, zato moramo paziti, da na spletnih straneh in aplikacijah ne pride do težav pri postavitvah, če se besedilo veča.

Pri pripravi dostopnih spletnih strani in aplikacij se moramo držati načel:

  • semantičen HTML (definiranje odsekov strani: header, nav, section, article, aside, footer, …)
  • uporaba bližnjic (skip to navigation, skip to content, …)
  • uporaba WAI-ARIA značk (banner, navigation, main, …)
  • ustrezna uporaba naslovov (h1, h2, h3, …)
  • ustrezna struktura vsebine (naslovi, odstavki, seznami, …)
  • podpora tipkovnici (tipka TAB, fokus)
  • uporaba dostopnih slik, multimedijskih vsebin, tabel in obrazcev (podnapisi, opisi, dodatni opisi, …)

Na spletu je na voljo že ogromno orodij, ki vam olajšajo delo pri pripravi ustrezno dostopnih spletnih strani in aplikacij. Za nekatere primere so na voljo tudi različni vtičniki, kot je npr. za WordPress Sogo Accessibiliy. Sam pa sem mnenja, da se je najbolje držati osnov (enako, kot pri SEO) in že v fazi načrtovanja, oblikovanja in kasneje programiranja uporabiti ustrezne prijeme (metode, značke, …), ki omogočajo maksimalno dostopno stran.

Zakaj tako?

Zato, ker so uporabniki z različni oviranostmi obstajali že prej in so razvili svoje metode brskanja po spletu, zato je naša naloga, da jim to omogočimo čim enostavnejše. Zato tudi nisem naklonjen razvijanju ločenih spletnih strani ali različnih vtičnikov za izboljšanje dostopnosti, ampak mora biti dostopnost že del vsake spletne strani ali aplikacije, tako kot je to postal odziven design (RWD).

Komentiraj


*