WCAG – Web Content Accessibility Guidelines

Spletna dostopnost, digitalna dostopnost ali po angleško »accessibility« se dotika dostopa do vsebin na spletu. Za pravilno implementacijo dostopnih vsebin pa imamo na voljo standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Kaj je WCAG?

Kratica WCAG stoji za Web Content Accessibility Guidelines. Gre za smernice, ki jih je razvil konzorcij svetovnega spleta (W3C), da bi spletne vsebine naredili dostopnejše osebam s posebnimi potrebami. WCAG ponuja priporočila za ustvarjanje spletne vsebine, ki je zaznavna, uporabna, razumljiva in robustna za ljudi s posebnimi potrebami, vključno z vidnimi, slušnimi, telesnimi, govornimi, kognitivnimi in nevrološkimi motnjami. Te smernice pomagajo zagotoviti, da lahko invalidi ali osebe z začasno oviranostjo dostopajo do spletne vsebine. Spletna mesta in digitalne vsebine postanejo tako bolj vključujoče in dostopne za vse.

Glavne točke WCAG smernic

Smernice bi lahko nekako zbrali okoli štirih temeljnih načel, ki se imenujejo “POUR” (Perceivable, Operable, Understandable, Robust):

 • Zaznavno(Perceivable): Spletna vsebina mora biti predstavljena na način, ki ga lahko zaznajo vsi uporabniki, vključno s tistimi s senzoričnimi motnjami, kot sta slepota ali gluhost. To vključuje zagotavljanje besedilnih alternativ za ne besedilne vsebine, kot so slike, videoposnetki in zvok.
 • Uporabnost(Operable): Spletna vsebina mora biti oblikovana tako, da jo lahko uporabljajo vsi uporabniki, ne glede na njihove fizične sposobnosti. To vključuje zagotavljanje, da je do vseh funkcij mogoče dostopati prek tipkovnice in da imajo uporabniki dovolj časa za dokončanje nalog.
 • Razumljivo(Understandable): Spletna vsebina mora biti lahko razumljiva za vse uporabnike, vključno s tistimi s kognitivnimi motnjami. To vključuje uporabo jasnega jezika, zagotavljanje navodil v logičnem vrstnem redu in zmanjšanje motenj.
 • Robustna(Robust): Spletna vsebina mora biti zasnovana tako, da je združljiva z različnimi tehnologijami in pripomočki. To vključuje uporabo na standardih temelječih praks označevanja in programiranja, ki so dostopne širokemu krogu uporabnikov.

Z upoštevanjem teh načel lahko ustvarjamo vsebino, ki je bolj vključujoča in dostopna širšemu krogu uporabnikov, vključno s tistimi s posebnimi potrebami.

Kako uporabimo načela “POUR” pri izdelavi spletnih strani in aplikacij?

 • Zaznavno: To lahko storimo z uporabo atributa “alt” pri slikah, slika ne sme biti edini vir za prenos informacij, prav tako barva, zagotovimo podnapise ali prepise za avdio in video vsebino.
 • Uporabnost: Uporabljamo semantični HTML (npr. gumbi, povezave, naslovi), ter zagotavljanjem jasnih indikatorjev fokusa/izbire. Izogibajte se uporabi vsebine, ki hitro utripa ali utripa, kar lahko pri nekaterih uporabnikih sproži napade.
 • Razumljivo: Da bo spletna vsebina razumljiva, uporabite jasen jezik in preprosta navodila. Uporabite naslove HTML, da zagotovite jasno hierarhijo vsebine. Poskrbite tudi, da imajo uporabniki dovolj časa za dokončanje nalog in zagotovite jasne povratne informacije za dejanja uporabnikov.
 • Robustno: Uporabite standardne prakse označevanja in programiranja. To vključuje uporabo semantičnih elementov HTML, kot so naslovi in ​​seznami, ter zagotavljanje opisnih oznak za elemente obrazca. Prav tako preizkusite svojo vsebino z različnimi tehnologijami in podpornimi napravami, da zagotovite ustrezno združljivost.

Kako testiram, ali je moja stran dostopna?

Na voljo imamo več orodij in metod s katerimi lahko preverimo ali je naša koda skladna z WCAG:

 • Samodejna orodja za testiranje: pomagajo hitro prepoznati težave z dostopnostjo v vaši kodi (WAVE, Axe, AChecker, …).
 • Ročno testiranje: čeprav so orodja za samodejno testiranje uporabna, je pomembno, da izvedete tudi ročno testiranje, da odkrijete morebitne težave, ki jih avtomatizirana orodja ne odkrijejo (bralniki zaslona, navigacija samo s tipkovnico, …).
 • Smernice WCAG: natančno upoštevate smernic.
 • Revizije dostopnosti: najamete lahko tudi svetovalca za dostopnost ali revizijsko podjetje.

Pomembno je vedeti, da je doseganje popolne skladnosti s standardom WCAG lahko izziv in lahko zahteva stalna prilagajanja. Z upoštevanjem smernic in uporabo orodij in metod testiranja pa lahko zagotovite, da bo vaša spletna stran ali aplikacija čim bolj dostopna za vse uporabnike.

Komentiraj


*