The ways of UX

the-ways-of-ux

»The ways of UX« je kratko poročilo, ki je nastalo na podlagi ankete, ki je bila usmerjena v UX področje znotraj ekip oz. podjetij. V anketi je sodelovalo 80 uporabnikov in skoraj vsi so bili iz Slovenije.

Beri naprej The ways of UX

Magical UX and the Internet of Things – Josh Clark

Splet se danes dotika že skoraj vseh predmetov okoli nas, zato oblikovanje za internet stvari (“internet of things”) pomeni, da vsakdanjim predmetom, lokacijam in tudi ljudem, dajemo nove sposobnosti. Vse te zahteve pa od oblikovalcev zahtevajo nekaj več, saj morajo prekiniti vse obstoječe navade in vzorce. Oblikovanje novih medijev v tem primeru ni več tehnološki izziv, temveč domišljijski. V predavanju “Magical UX and the Internet of Things” nam Josh Clark predstavi nekaj takšnih primerov izkušenj, kjer je lahko karkoli uporabniški vmesnik.

Beri naprej Magical UX and the Internet of Things – Josh Clark

Connected UX – Aarron Walter

Raziskovanje je postalo že običajna praksa pri različnih oblikovalskih nalogah. Rezultati teh raziskovanj pa se nam običajno skozi čas “izgubijo”, kot se izgubijo vsi shranjeni dokumenti na našem disku ali pa se rezultati ne delijo z vsemi ostalimi vpletenimi. Nedostopnost informacij v podjetjih in različnih skupinah pa vodi k slabšim rešitvam in podvajanju dela.

Beri naprej Connected UX – Aarron Walter