E-mail Deliverability

“Email deliverability” ali prevedeno dostavljivost e-pošte je zmožnost dostave e-maila v poštni predal naročnika. E-mail dostavljivost je lahko zapletena in včasih združuje znanost in srečo.

V marketingu se dostavljivost uporablja za namene ocenjevanja verjetnosti, da bodo določena sporočila prišla oz. bila dostavljena v “inbox” glede na omejitve ESP (storitve e-mail ponudnikov), neželeno pošto, spama, “bounce” in pošiljanjem v velikem obsegu.

“E-mail deliverability” si najlažje predstavljamo, kot pot e-maila ko pritisnemo gumb “pošlji” do prispetje slednjega v naslovnikov nabiralnik. To pot pa razdelimo na dva dela, in sicer se v prvem delu se e-mail stisne in pošlje e-mail ponudniku, kot je Gmail, Yahoo, … lastni poštni strežniki. Poštni predal bo e-mail sprejel ali pa zavrnil, če je e-mail sprejet se šteje, kot uspešna dostavljenost. Drugi del pa zajema stanje, ko se e-mail dostavi, namreč slednji se v poštnem predalu pregleda skozi različne sisteme in slednji določijo kam bo ta e-mail odšel. Če ima pošiljatelj dober ugled dobi uporabnik e-mail v “inbox”, drugače pa se lahko pojavi v spam mapi, promocijskih zavihkih, … in temu vsemu pravimo dostavljivost e-maila.

Kaj škoduje e-mail dostavnosti?

Elementi, ki škodujejo dostavnosti e-mailov so: pošiljanje brez dodatne identifikacije, enojna prijava, pošiljanja z naslova brezplačnih domen, oteževano odjavljanje, uporaba URL skrajševalnikov in pomankanje angažiranosti naših uporabnikov.

Kaj lahko naredimo, da izboljšamo dostavljivost e-maila?

Običajno imajo pošiljatelji v rokah svojo usodo. Najbolj pomembna sta ugled pošiljatelja in angažiranost naših uporabnikov, ki je seveda odvisna tudi od naše vsebine in kako nanjo odreagira uporabnik (pozitivno/negativno).

Zlata pravila:

  • imamo dovoljenje za pošiljanje e-mailov
  • e-mail vsebine uporabniki pričakujejo in želijo
  • fokus je na angažiranosti uporabnikov in zmanjševanju spam pritožb
  • redno osvežujemo e-mail listo naročnikov, poskušamo obuditi neaktivne, ter dlje časa neaktivne izbrišemo iz seznama
  • identificiramo svojo domeno s pomočjo DKIM (domena iz katere še pošilja e-mail)

Hitre in grobe spremembe v naši e-mail komunikaciji niso zaželene, saj nas uporabniki poznajo po stilu in brendingu. Če želimo pošiljati večje količine e-mailov, kot smo jih bili vajeni do sedaj, moramo “stroj” predhodno ogreti na prave številke, saj nenadno povečanje v količini poslanih e-mailov e-mail klienti smatrajo, kot sumljivo in lahko blokirajo e-mail sporočila. Da danes naša e-mail sporočila pristanejo v “inbox” mapi je privilegij in ne več pravica, kot smo bili vajeni.

Komentiraj


*