E-mail design sistem za podjetja in storitve

E-mail, eden najpomembnejših ali celo najbolj pomemben element digitalnih medijev. Namreč preko e-mailov poteka večino komunikacije, projektov, naročil, odpiranja profilov, … zato je ureditev strategije in designa na tem področju nujna.

E-maile običajno delimo v dve generalni skupini, in sicer v:

  • “transactional” in
  • promocijske e-maile.

Transactional e-mail

To so e-mail sporočila, ki so lahko kratka ali dolga. Sprožijo se na zahtevo uporabnika: registracija, resetiranje gesla, nakup, račun, …
Oblikovno so običajno manj bogata in imajo minimalno grafičnih elementov. Običajno imamo logotip, barve brenda in osnovne postavitve.

Promocijski e-mail

To so vsa e-mail sporočila, ki so namenjena promociji, se pravi raznim akcijam, lansiranjem, …
Oblikovno so običajno bolj bogata, podkrepljena z slikami ali grafikami. Poleg logotipa in osnovnih barv brenda srečamo še nosilne elemente (slike/grafike), ter podporne slike, npr. za članke, blog objave, nove izdelke, …

E-mail design sistem

Logika e-mail sistema je v tem, da kot je navada za splet postavimo tudi za e-mail ustrezno strategijo in design samih e-mailov. To pomeni, da so e-maili zgrajeni na enak način, uporabljajo enak stil in kodo – sistemizacija.

Takšen sistem je lahko predstavljen na različne načine, kot spletno mesto, odlagališče, mapa na strežniku, … Vanj pa običajno vključimo:

  • navodila kako začeti,
  • kaj rabimo,
  • pogosta vprašanja,
  • primere dobrih praks,
  • primere transactional e-mailov,
  • primere promocijskih e-mailov,
  • primere kode templajtov, kot so osnovne postavitve,
  • primere komponent, kot so linki, gumbi, tabele, slike, …

V sistem lahko poljubno dodajamo lastne elemente, ki so značilni in potrebni za izdelavo in uspešno uporabo takšnih e-mail sistemov.

Primer dobre prakse E-mail designa – Stack Overflow

Po moji oceni eden boljših sistemov. Predstavitev je razdeljena idealno med navodila, templejte, osnove, komponente in vzorce. Vse vsebine so lepo in jasno prikazane in komentirane. Uporabnik pa lahko enostavno dele tudi prenese na svoj projekt. Pazili so na mobile/desktop, specifične omejitve, Outlook probleme prikazov in druge značilnosti oz. izzive izdelave e-mailov.

Če pogledate podrobno boste ugotovili, da je e-mail sistem le del komponente, ki ga sestavljajo še produkt, vsebina in brand. Tako imajo na enem mestu zbrana vsa navodila, ki jih potrebujejo zaposleni ali zunanji izvajalci za izvedbo nalog. Komunikacija oz. izvedba pa bo veliko bolj enotna in profesionalna, kot če bi vsak posameznik ali skupina izhajala po svoje.

Stack Overflow primer

Komentiraj


*