Infographics – informacijska grafika ali infografika

Informacijska grafika, infografika ali v angleščini infographics pomeni vizualno predstavitev informacij, kjer uporabljamo grafične oblike za predstavitev določene vsebine. Infografike predstavljajo zapletene podatke na grafičen in razumljiv način uporabnikom in jim tako olajšajo samo razumevanje vsebine.

Zapletene podatke predstavljajo hitro in jasno. Primer takšne komunikacije so prometni znaki. V tem primeru ima uporabnik zelo malo časa, da razbere samo vsebino, zato morajo biti znaki jasni in enostavni za razumevanje.

Dodatne informacije: http://en.wikipedia.org/wiki/Information_graphics.

Komentiraj


*