Kaj je CMS – Content Management System?

CMS-WP

CMS je kratica za Content Management System. V slovenščini to pomeni sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami.

CMS je namenjen uporabnikom, ki želijo sami spreminjati in vzdrževati vsebine svojih spletnih strani. Uporabniki lahko tako sami menjajo besedilo, vstavljajo slike, multimedijske vsebine, dodajajo strani, … brez pomoči programerjev oziroma podjetja, ki je spletno mesto pripravilo.

Vsebina spletne strani je shranjena v podatkovnih bazah. Prikazuje se pa v naprej pripravljenih okvirjih – »templajtih«. Če uporabnik spremeni, doda ali izbriše določen del podatkov v CMS sistemu, je to takoj vidno na samem spletnem mestu.

Za upravljanje CMS sistema ni potrebno predhodno programersko znanje, ampak samo navodila, kako deluje sistem za urejanje oziroma, kako sistem upravljamo.

Poznamo več vrst CMS sistemov. CMS sistemi so lahko brezplačni ali pa plačljivi. Lahko so unikatni oziroma podjetja, ki izdelujejo spletne strani zgradijo svoje CMS sisteme, lahko so pa tudi odprtno kodni.

Nekaj CMS sistemov:

CMS sistemi za trgovine:

WiKi – Content Management System

Content Management System (CMS, slovensko sistem za upravljanje vsebin) je sistem, ki omogoča urejanje in vzdrževanje vsebine spletnih strani brez znanja programiranja v HTML. Urednik spletne strani tako lahko samostojno spreminja besedila, slike in druge elemente spletne strani brez pomoči podjetja ali osebe, ki je stran izdelalo.

Osveževanje spletne strani s CMS sistemom je zelo preprosto, podjetja in posamezniki pa želijo redno ažurirane strani, zato je CMS vedno bolj pribljubljen. Z njim lahko dodajate nove vsebine ali osvežujete stare, v večini CMS sistemov pa je omogočeno tudi nalaganje slik in drugih večpredstavnostnih vsebin ter vključevanje dodatkov (angleško add-ons, plugins).

Med CMS sisteme uvrščamo tudi Wiki sisteme (npr. MediaWiki, na katerem deluje Wikipedija).

Komentiraj


*